Sajam tehnike

U Beogradu u periodu od 13.5.2013. -17.5.2013. godine održava se Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća.Svi zainteresovani za kolektivan odlazak  mogu se prijaviti u sekretarijat škole.

Advertisements

Otvorena vrata škole

Naznačenog datuma u školi se organizuje Otvorena vrata škole za buduće srednjoškolce i njihove roditelje, kako bi se što bolje prezentovao rad škole. Pozivaju se svi učenici da uzmu učešće i daju svoj doprinos promovisanju svog obrazovnog profila i vannastavnih aktivnosti u kojima su angažovani.

Pumpe

Pojam i vrste pumpi

Uprethodnoj klasifikaciji rečeno je da je pumpa radna mašina. Toj radnoj mašini stavlja se na raspolaganje mehanički rad od nekog pogonskog motora, pa ga pumpa transformiše u pritisnu energiju protičuće tečnosti, obezbeđujući transport te tečnosti na unapred određeni nivo.Međutim, bez obzirašto im je namena ista – transport tečnosti sa jednog na drugi nivo – pumpe nisu istovetne ni po toku transformacije energije a ni po konstrukciji.

  • Turbomašine ili lopatične mašine – fluid kontinuirano struji kroz mašinu a energija mu se predaje u                obrtnom radnom kolu,
  • Zapreminske ili klipne  – karakteriše ih periodično (diskontinualno) kretanje fluida kroz nju, energija se fluidu predaje pomoću klipa ili nekog drugog mašinskog dela koji se po pravilu kraće periodično i
  • Strujne – karakterišu se korišćenjem kinetičke energije nekog drugog fluida, u cilju povećanja strujne energije osnovnog fluida. Najpoznatija mašina iz ove grupe je injektor.

Prema pravcu strujanja fluida u samoj mašini, pumpe se dele u tri grupe:

  1. Radijalne ili centrifugalne
  2. Aksijalne ili osne
  3. Radiaksijalne ili dijagonalne

Vrste hidrauličnih mašina (a – radijalna, b – aksijalna i c – radiaksijalna;1 – kućište ili

stator, 2 –radno kolo ili rotor i 3 – vratilo rotora )Untitled

Koristan link: http://www.youtube.com/watch?v=lYux-CxGTjQ

Hidraulične mašine

Uvod

Poznato je da nam mašine obezbedjuju pretvaranje – transformaciju – jednog oblika energije (raspoložive) u drugi, željeni oblik.

  1. Pogonske mašine: raspoloživu energiju (toplotnu , energiju vode, električnu) pretvaraju u mehanički rad.
  2. Radne mašine: na raspolaganje im se stavlja mehanički rad, koji pretvaraju u potreban obllik energije ( mašine alatke, električni generatori, pumpe, ventilatori, kompresori, poljoprivredne mašine,….)

Na osnovu ranije rečenog, hidraulične mašine mogu biti dvojake:

  •   Hidraulične radne mašine ( pumpe, kompresori i ventilatori) i
  •   Hidraulične pogonske mašine (hidraulični motori), kola i turbine

Postoje i mašine koje mogu da pretvaraju hidrauličnu energiju i obrnuto. To su kombinovane hidraulične mašine. Primer za ovakve mašine je reverzibilna mašina u specijalnim hidroelektranama (na primer u HE ,, Perućac,, kod Bajine Bašte). Drugi primer za ovakvu mašinu je hidroprenosnik, koji prvo obavlja pretvaranje mehaničke u strujnu, a potom strujne u mehaničku energiju.